Anasayfa

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Vikipedi'ye hoş geldiniz!

Herkesin katkıda bulunabildiği özgür ansiklopedi

Sarayönü mosque, north Nicosia, Northern Cyprus.jpg
Sarayönü Camii, Lefkoşa'nın kuzey kesiminde yer alan bir camidir. Mevcut cami 1902 yılında tamamlanmış olup, daha önce aynı yerde bulunan bina kiliseden camiye çevrilmişti. Tarihsel olarak Lefkoşa'nın idari merkezi niteliğindeki Sarayönü Meydanı'nda yer almış olan caminin meydanla bağlantısı 1960'larda kesildi. Caminin bulunduğu yerde, Lüzinyan hâkimiyeti döneminde bir Katolik kilisesi inşa edildi. Bazı kaynaklar bu kilisenin Karmelit tarikatına ait olmuş olabileceği üzerinde dursa da, daha yeni çalışmalarda konumu dolayısıyla bunun olası olmadığı ve kilisenin Benedikten Tarikatı'na ait Notre-Dame de Sur Manastırı olduğu görüşü ifade edilmektedir. Gotik mimari özelliklerini taşıyan bu kilise, 1570 yılında Lefkoşa'nın Osmanlı İmparatorluğu tarafından ele geçirilmesi sonrası camiye çevrildi. Bu dönemde Orduönü Mescidi, İbrahim Paşa Camii ve Ali Paşa Camii isimleriyle de anıldı. (Devamı...)
Reisülküttab.jpg
Bâb-ı Âli tercümanı, Dîvân-ı Hümâyun tercümanı, büyük tercüman ya da tercümanbaşı, Osmanlı hükûmetinin kıdemli tercümanı ve fiili dışişleri bakan yardımcısına verilen addır. Makam, 1661'de oluşturulmasından 1821'de Yunan İsyanı'nın patlak vermesine kadar büyük ölçüde Fenerli Rumlar tarafından yönetildi ve Osmanlı İmparatorluğu'ndaki gayrimüslimlerin erişmiş olduğu en yüksek kamu göreviydi. Bâb-ı Âli tercümanı, resmi dairelerdeki yazışmaların tercüme ve yazımını yapmakla görevliydi. Tercümanlar, resmi kabul törenlerinde Avrupalı elçilerin padişah veya sadrazama gönderilen mektuplarını tercüme etmek, Reis-ül küttâbın yabancı elçilerle görüşmesinde bulunmak ve bu toplantıların yazılı raporlarını hazırlamak, yabancı ülkelere gönderilen Osmanlı sefaret heyetlerinde bulunmak, Osmanlı Devleti'nin ikili antlaşmalarında tercümanlık etmek, Avrupalı devletlere verilecek her türlü yazıyı kaleme almak gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun uluslararası ilişkilerinden sorumlulardı. (Devamı...)
REF orange.svg

Herkesi "Kaynaksız anlatımlar içeren maddeler kategorisindeki maddelerin bakımı" konulu iş birliği projesine davet ediyoruz!

6 Ekim:

Ελευθέριος Βενιζέλος.jpg

4 milyondan fazla maddeye sahip dil sürümleri:
2 milyondan fazla maddeye sahip dil sürümleri:
1 milyondan fazla maddeye sahip dil sürümleri:
500 binden fazla maddeye sahip dil sürümleri:
250 binden fazla maddeye sahip dil sürümleri:
B-25 Mitchell
Fabrikada monte edilen B-25 Mitchell (Kansas City, Kansas, Ekim 1942'te Alfred T. Palmer tarafından çekildi.)

Üreten: Alfred T. Palmer